Veelgestelde vragen

  Ja, om gebruik te kunnen maken van het Portaal voor Inkomensafhankelijke Huurverhoging vraagt u jaarlijks een nieuw account aan. Een account aanvragen voor het jaar 2023 is mogelijk van 1 februari 2023 tot en met 4 december 2023.


  Terug naar boven

  Na het aanmaken van een account streven we ernaar dat u binnen 10 werkdagen van de Belastingdienst een brief met daarin uw gebruikersnaam en wachtwoord ontvangt.  

  De Belastingdienst stuurt de brief met inloggegevens naar het adres behorend bij het BSN/RSIN zoals dat in de Basisregistratie Personen is geregistreerd. De adresgegevens, ingevoerd bij het aanmaken van het account, worden hiervoor niet gebruikt.

   

   


  Terug naar boven

  Wanneer u de melding krijgt dat u niet bekend bent als woningeigenaar, kan dit voorkomen uit diverse situaties. De meeste voorkomende zijn:

  •  U heeft een onjuist BSN/RSIN ingevoerd.
   Controleer of het ingevoerde BSN/RSIN juist is.
    
  •  U bent recent eigenaar geworden van het woonobject/de woonobjecten.
   Wij maken voor deze service gebruik van de WOZ-administratie welke wij van de gemeente ontvangen. De gemeente is hier broneigenaar van. Wanneer u recent eigenaar bent geworden van een woonobject, vraagt de wijziging enige verwerkingstijd aan zowel de kant van de gemeente als aan de kant van de Belastingdienst.

   Als blijkt dat de gemeente(s) de gegevens juist en volledig heeft/hebben aangeleverd en wij deze in onze administratie hebben bijgewerkt, dan kunt u alsnog een account aanvragen op het portaal voor de inkomensafhankelijke huurverhoging.

   Wij kunnen geen exact termijn aangeven waarbinnen dit gerealiseerd zal zijn, omdat we hiervoor afhankelijk zijn van andere partijen, zoals de gemeente. Probeer het over enkele weken nogmaals.
    
  • U staat niet juist opgenomen in de WOZ-administratie van de gemeente.
   Wij maken voor deze service gebruik van de WOZ-administratie welke wij van de gemeente ontvangen. De gemeente is hier broneigenaar van. Als in deze administratie uw gegevens met betrekking tot het eigenaarschap niet juist of volledig zijn opgenomen, komt u ook niet voor in onze systemen als woningeigenaar en kunt u geen account aanvragen. 

   Wij adviseren u in dit geval om contact op te nemen met de gemeente, met het verzoek u met vermelding van uw (juiste) BSN/RSIN en statutaire naam op te nemen in de WOZ-administratie.

   De gemeente kan deze bijgewerkte gegevens aanleveren aan de Belastingdienst. Het proces van verwerken van wijzigingen in de administratie, van zowel aan de gemeente en de Belastingdienst, vraagt enige verwerkingstijd. Als blijkt dat de gemeente(s) de gegevens heeft/hebben aangeleverd en wij deze in onze administratie hebben bijgewerkt dan kunt u alsnog een account aanvragen op het portaal voor de inkomensafhankelijke huurverhoging. Wij kunnen geen termijn aangeven waarbinnen dit gerealiseerd zal zijn, omdat we hiervoor afhankelijk zijn van andere partijen, zoals de gemeente.

   LET OP: De WOZ administratie komt over het algemeen van een andere afdeling bij de gemeente dan de afdeling waar u de WOZ aanslagen van ontvangt.
    
  • Er is mogelijk sprake van mede-eigenaarschap.
   Indien er sprake is van mede eigenaarschap van verhuurde woonobject(en), kan het zijn dat uw mede eigenaar geregistreerd staat als eigenaar in de gegevens die wij van de gemeente ontvangen. Daarmee komt u niet voor in onze administratie als woningeigenaar en ontvangt u geen account op basis van uw aanvraag. 
   Uw mede eigenaar kan proberen een account aan te vragen. Mocht dit ook niet lukken, dan kan het zijn dat de gegevens niet juist zijn opgenomen in de WOZ-administratie van de gemeente (zie bovenstaande punt).
    

  Is bovenstaande niet van toepassing, neem dan contact op met gegevensuitwisseling@belastingdienst.nl. Vermeld daarbij het betreffende BSN/RSIN en (enkele) BAG-ID’s van de door u verhuurde woning(en).


  Terug naar boven

  De Belastingdienst maakt gebruik van het BAG-id wat vermeldt staat onder het kopje verblijfsobject op de website van het Kadaster (bagviewer.kadaster.nl).


  Terug naar boven

  Naar aanleiding van uw aanvraag ontvangt u een zip-bestand. Daarin vind u een antwoordbestand in csv-formaat en eventueel één of meerdere verklaringen inkomenscategorie in pdf-formaat. Dit bestand kunt u terugvinden in het scherm ‘Dossier’ onder de kop ‘Gereedstaande documenten'. U ontvangt alleen een pdf wanneer het inkomen hoger ligt dan de gestelde grensbedragen en u de extra huurverhoging mag opleggen.


  Terug naar boven

  Het is mogelijk om gegevens via de internetportaal zelf te wijzigen.
  Naast de al beschreven functies van het internetportaal die u vindt in de handleiding, hebt u de volgende mogelijkheden:

  • Via de knop ‘Start’ kunt u terugkeren naar het beginscherm.
  • Via de knop ‘Beheer’ kunt u een aantal van uw persoonlijke gegevens wijzigen, zoals uw e-mailadres. Dit kan pas nadat u minstens éénmaal bent ingelogd met de gegevens die u per brief van ons heeft ontvangen.

  Om veiligheidsredenen is het niet meer mogelijk om uw telefoonnummer voor het ontvangen van de sms te wijzigen. Hiervoor kunt u gebruikmaken van het contactformulier. Dit formulier vindt u onder het tabblad Contact.


  Terug naar boven

  De handleiding kan vanaf het portaal gedownload worden. Hoe vaak deze geactualiseerd wordt is vooraf niet te bepalen. Op het portaal vindt u altijd de laatste versie.


  Terug naar boven

  U kunt uw vragen stellen via het contactformulier. Dit formulier vindt u op de beginpagina links onderin onder het kopje 'Algemeen'. Klik daaronder op het woord 'Contact'. Hier krijgt u, afhankelijk van uw vraag, verschillende opties. Geef zoveel mogelijk informatie, denkt u hierbij aan uw BSN/ RSIN en een aantal van de door u verhuurde woningen. Hiermee kunt u het uitzoekproces bespoedigen.

   


  Terug naar boven

  Nee, u kunt niet zelf telefonisch contact opnemen met de Belastingdienst voor vragen over de inkomensafhankelijke huurverhoging. U kunt uw vragen stellen via het contactformulier. Dit formulier vindt u op de beginpagina links onderin onder het kopje 'Algemeen'. Klik daaronder op het woord 'Contact'. Hier krijgt u, afhankelijk van uw vraag, verschillende opties. Geef zoveel mogelijk informatie, denkt u hierbij aan uw BSN/ RSIN en een steekproef van de door u verhuurde woningen. Hiermee kunt u het uitzoekproces bespoedigen. Wanneer u nog niet kunt inloggen kunt u een e-mail sturen naar gegevensuitwisseling@Belastingdienst.nl


  Terug naar boven

  Nee, het aanmelden als verhuurder is niet verplicht.

  Echter, indien u een inkomensafhankelijke huurverhoging wilt opleggen bent u verplicht daarvoor bij de Belastingdienst een inkomenscategorie op te vragen en deze te gebruiken. In dat geval dient u een account aan te maken op het portaal voor de inkomensafhankelijke huurverhoging.


  Terug naar boven

  Ja, dat kan. U kunt per verhuurder een account aanmaken wanneer u toestemming van de verhuurder heeft. U moet hiervoor wel de BSN/RSIN van de verhuurder gebruiken.


  Terug naar boven

  Om een account aan te vragen voor het internetportaal gaat u naar de startpagina/loginpagina van dit portaal. 

  Dit kan vanaf 1 februari 2023 tot en met 4 december 2023 op het portaal van de inkomensafhankelijke huurverhoging. 

  Als u op de loginpagina kiest voor ‘Nog geen account voor 2023? Klik hier om een account aan te vragen.’ ziet u een formulier om een account aan te vragen. Jaarlijks vraagt u een nieuw account aan. U kunt de accountgegevens van voorgaande jaren niet meer gebruiken.  Vul de velden juist en volledig in en kies voor ‘Aanmelden’ om uw aanvraag te verzenden.  Het formulier geeft standaard de velden weer voor een verhuurder als niet-natuurlijk persoon, zoals een rechtspersoon of onderneming die is ingeschreven in het Handelsregister. Bent u als verhuurder een natuurlijk persoon, bijvoorbeeld een particulier of eenmanszaak? Kies dan voor ‘Natuurlijk persoon’ om het juiste aanvraagformulier in beeld te krijgen.  

  Bij het verwerken van uw aanvraag, beginnen we met eerst het controleren van uw e-mailadres en vervolgens van het mobiele telefoonnummer. U ontvangt hiervoor een e-mail met een link waarmee u uw e-mailadres kunt bevestigen. Mogelijk komt deze e-mail in uw spam, of ongewenste e-mail, terecht. Dit is afhankelijk van uw eigen instellingen. Als u deze link hebt aangeklikt komt u meteen op een scherm waar u uw mobiele telefoonnummer kunt bevestigen. U krijgt hiervoor een verificatiecode via sms. Volg hiervoor de aanwijzingen op het scherm. 

  Nadat uw aanvraag voor een account is goedgekeurd ontvangt u de inloggegevens per post. We streven ernaar deze brief binnen 10 werkdagen na uw aanmelding bij u te laten bezorgen.
   


  Terug naar boven

  Na het aanmelden ontvangt u een mail met daarin een link om het e-mailadres van de aanvraag te bevestigen. Om het aanmeldproces te kunnen afronden moet u op deze link klikken waarna u nog een sms-code zult ontvangen.

  Als de link niet werkt kunt u de link kopiëren en deze link plakken in de adresbalk van uw browser. Als u daarna op enter drukt zou u op het scherm moeten komen waar u de sms-code kunt invullen.
  Als het na het plakken van de link nog niet lukt kunt u contact opnemen met de Belastingdienst via het contactformulier. Dit formulier kunt u vinden op het beginscherm van het portaal links onderin de pagina onder het kopje 'Algemeen'. Hieronder klikt u op het woord 'Contact' en kiest voor optie 2. 'Hebt u problemen met het aanmelden op het portaal? Klik dan hier om contact met ons op te nemen.'


  Terug naar boven

  Naar aanleiding van uw aanmelding op het internetportaal ontvangt u een e-mail om uw e-mailadres te controleren. Indien u deze niet ontvangen heeft, kunt u in uw mailbox met SPAM of ongewenste reclame kijken of hij daarin terecht is gekomen door de instellingen van uw e-mailprogramma. Als u daarin geen e-mail heeft ontvangen kunt u contact opnemen met de Belastingdienst. U kunt dit doen door op het beginscherm van het portaal, links onderin de pagina, te kiezen voor het kopje 'Algemeen'. Vervolgens klikt u op het woord 'Contact' en kiest voor optie 2 'Voor vragen over het gebruik van het Portaal inkomensafhankelijke huurverhoging kunt u een e-mail sturen naar ons Contactcenter'. 


  Terug naar boven

  Ja, verificatie via sms is verplicht. Pas daarna zal er een brief per post gestuurd worden met daarin uw inlognaam en wachtwoord.


  Terug naar boven

  In de sms staat de verificatiecode én de tijd tot wanneer deze geldig is. Is de tijd verlopen, dan doorloopt u het proces van sms - authenticatie opnieuw door aan te klikken : verstuur nieuwe sms

  Als u geen verificatiecode per sms heeft ontvangen kan het zijn dat u een typefout heeft gemaakt in het telefoonnummer. U kunt dan contact opnemen met de Belastingdienst door op het beginscherm van het portaal, links onderin de pagina, te kiezen voor het kopje 'Algemeen'. Vervolgens klikt u op het woord 'Contact' en kiest voor optie 2 'Voor vragen over het gebruik van het Portaal inkomensafhankelijke huurverhoging kunt u een e-mail sturen naar ons Contactcenter'. 


  Terug naar boven

  Als u zich heeft aangemeld via het internetportaal ontvangt u een e-mail met daarin een verificatielink. Hiermee controleren wij uw e-mailadres. Als u op deze link heeft geklikt ontvangt u een verificatiecode via sms. Nadat u deze code binnen de tijd die in de sms wordt aangegeven heeft ingetikt, ontvangt u van de Belastingdienst een brief met daarin uw inlogcode en wachtwoord. Het streven is dat u deze brief binnen 10 werkdagen ontvangt.

  LET OP: De Belastingdienst stuurt de brief met inloggegevens naar het adres behorend bij het BSN/RSIN zoals dat bij de Belastingdienst is geregistreerd. De adresgegevens die u hebt ingevoerd, worden hiervoor niet gebruikt.


  Terug naar boven

  Als u helemaal geen code in een SMS heeft ontvangen kan het zijn dat u een typefout heeft gemaakt in het telefoonnummer. U kunt dan contact opnemen met de Belastingdienst door op het beginscherm van het portaal, links onderin de pagina, te kiezen voor het kopje 'Algemeen'. Vervolgens klikt u op het woord 'Contact' en kiest voor optie 2 'Voor vragen over het gebruik van het Portaal inkomensafhankelijke huurverhoging kunt u een e-mail sturen naar ons Contactcenter'.
   


  Terug naar boven

  De afkorting BSN is staat voor burgerservicenummer. Iedere inwoner van Nederland heeft een BSN.
  Het RSIN wordt gebruikt door bedrijven en organisaties, de zogenaamde niet-natuurlijke personen. In het uittreksel van de Kamer van Koophandel staat het RSIN opgenomen. De afkorting RSIN staat voor ‘Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatie Nummer’ en vervangt het fiscaal nummer van de Belastingdienst voor niet-natuurlijke personen.
   


  Terug naar boven

  Het is vanaf 1 februari 2023 tot en met 4 december 2023 mogelijk om een account voor de inkomensafhankelijke huurverhoging aan te vragen. Na aanvraag streven we ernaar dat u de brief met inloggegevens binnen 10 werkdagen zult ontvangen.

  Vanaf 5 december 2023 wordt de mogelijkheid tot aanmelden gesloten en is het niet meer mogelijk een account aan te maken voor 2023.

  Let op: Voor de inkomensafhankelijke huurverhoging 2024 dient u opnieuw een account aan te vragen. Dit is mogelijk vanaf 1 februari 2024 om 9.00 uur. U kunt de accountgegevens van dit jaar dan niet meer gebruiken. 


  Terug naar boven

  U heeft een brief met inloggegevens ontvangen. In deze brief staat een gebruikersnaam en een wachtwoord. Als het wachtwoord niet werkt kan het zijn dat u één van de tekens fout leest. Het wachtwoord dat u ontvangt, verloopt meteen na de eerste keer inloggen. De eerste keer dat u inlogt, wordt u gevraagd een nieuw wachtwoord in te voeren.

  Het nieuwe wachtwoord moet voldoen aan de volgende eisen:
  • het wachtwoord moet bestaan uit minimaal 8 tekens en maximaal 32 tekens;
  • bevat minimaal 1 kleine letter [a-z];
  • bevat minimaal 1 hoofdletter [A-Z];
  • bevat minimaal 1 cijfer [0-9];
  • Bevat minimaal 1 speciaal teken: 
  Geldige speciale tekens zijn: !, @, #, $, %, -, =, _, + en ?
  • mag niet de gebruikersnaam bevatten.

  Indien u dan nog steeds niet kunt inloggen, heeft u de mogelijkheid contact op te nemen met de Belastingdienst. U kunt contact opnemen met de Belastingdienst door op het beginscherm van het portaal, links onderin de pagina, te kiezen voor het kopje 'Algemeen'. Vervolgens klikt u op het woord 'Contact' en kiest voor optie 2 'Voor vragen over het gebruik van het Portaal inkomensafhankelijke huurverhoging kunt u een e-mail sturen naar ons Contactcenter'. 
   


  Terug naar boven

  Indien u uw brief kwijt bent en u heeft nog niet het wachtwoord uit de brief vervangen door een eigen wachtwoord, kunt u contact opnemen met de Belastingdienst . U kunt contact opnemen met de Belastingdienst door op het beginscherm van het portaal, links onderin de pagina, te kiezen voor het kopje 'Algemeen'. Vervolgens klikt u op het woord 'Contact' en kiest voor optie 2 'Voor vragen over het gebruik van het Portaal inkomensafhankelijke huurverhoging kunt u een e-mail sturen naar ons Contactcenter'. 
   

  Na wijziging van het wachtwoord heeft u het wachtwoord uit de brief niet meer nodig.


  Terug naar boven

  Op het moment dat u kiest voor toezending van een nieuw wachtwoord krijgt u een e-mail. Omdat het opvragen van een nieuw wachtwoord gekoppeld is aan het e-mailadres zult u voor alle accounts waarvoor u hetzelfde e-mailadres hebt gebruikt een e-mail ontvangen. In het onderwerp is de gebruikersnaam van elke verhuurder opgenomen. U kunt dan de e-mail van de betreffende verhuurder gebruiken voor het wijzigen van het wachtwoord. Als u met de overige e-mails niets doet blijft het oude wachtwoord geldig.


  Terug naar boven

  Voor het gebruik van het internetportaal, gelden de volgende systeemeisen:

  Besturingssystemen Minimale versie
  Microsoft (client) * Windows Vista, Windows 7 of hoger
  Microsoft (server) * Microsoft Windows Server 2008
  Linux * Linux
  Mac OS * Apple Mac OSX 10.6 of hoger

  Internetbrowsers Minimale versie
  Microsoft * Internet Explorer 9 of hoger
  * Microsoft Edge alle versies
  Google * Chrome versie 39 of hoger
  Mozilla * Firefox versie 31 of hoger
  Opera * Opera 25 build 1614.71 of hoger
  Safari * Safari 6 en hoger

  Het is aan te raden altijd de nieuwste versie van uw browser te installeren.

   


  Terug naar boven