Terug

Veelgestelde vragen

IAH 2021- meest gestelde vraag

Eenmalige Inkomensafhankelijke huurverlaging

IAL- Meestgestelde vragen

IAL - ALgemeen

IAL- Regeling

IAL- Aanmeldproces

IAL - Inloggen


IAH 2021- meest gestelde vraag

Waarom krijg ik in 2021 de melding dat ik geen woningeigenaar ben als ik een account aan wil vragen?

Zoals op het inlogscherm van het portaal voor de inkomensafhankelijke huurverhoging is te lezen, is in opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken besloten het portaal voor de inkomensafhankelijke huurverhoging te sluiten. De Belastingdienst zal daarom geen accounts meer afgeven voor het opvragen van huishoudindicatie en zal aan reeds afgegeven accounts geen huishoudverklaringen verstrekken, indien u toch besluit om een vraagbestand in te sturen.

Zodra wij meer weten over het besluit, zullen wij dit vermelden op het portaal van de inkomensafhankelijke huurverhoging. Meer informatie over dit besluit vindt u op https://www.woningmarktbeleid.nl/actueel/nieuws/2021/02/17/huren-in-gereguleerde-sector-in-2021-niet-verhoogd.

Naar boven

Ik heb onlangs een aanvraagbestand ingediend maar geen antwoordbestand ontvangen?

Zoals op het inlogscherm van het portaal voor de inkomensafhankelijke huurverhoging is te lezen, is in opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken besloten het portaal voor de inkomensafhankelijke huurverhoging te sluiten. De Belastingdienst zal daarom geen accounts meer afgeven voor het opvragen van huishoudindicatie en zal aan reeds afgegeven accounts geen huishoudverklaringen verstrekken, indien u toch besluit om een vraagbestand in te sturen.

Zodra wij meer weten over het besluit, zullen wij dit vermelden op het portaal van de inkomensafhankelijke huurverhoging. Meer informatie over dit besluit vindt u op https://www.woningmarktbeleid.nl/actueel/nieuws/2021/02/17/huren-in-gereguleerde-sector-in-2021-niet-verhoogd.

Naar boven

Eenmalige Inkomensafhankelijke huurverlaging

Eenmalige Inkomensafhankelijke huurverlaging 2021

Uitsluitend voor de deelnemers die verplicht de Inkomensafhankelijke huurverlaging moeten doorvoeren, opent de Belastingdienst op 6 januari 2021 het portaal om een account aan te kunnen maken. Doe dit bij voorkeur vóór 1 februari 2021.

In de loop van de tweede helft van december 2020 kunt u de handleiding voor de inkomensafhankelijke huurverlaging downloaden vanaf het portaal. In deze handleiding vindt u onder andere informatie over de eisen die gesteld worden aan de aanvraagbestanden en uitleg over de indicaties uit het antwoordbestand.

Naar boven

IAL- Meestgestelde vragen

Hoe maak ik een account aan voor de inkomensafhankelijke huurverlaging?

U kunt alleen een account aanmaken indien u een woningcorporatie bent die een toegelaten instelling volkshuisvesting is (een zogenaamd L-nummer bezit) en eigenaar bent van woningen met een gereguleerde huurovereenkomst en met huurprijzen boven de laagste aftoppingsgrens. Wij maken voor de inkomensafhankelijke huurverlaging (IAL) gebruik van het portaal van de inkomensafhankelijke huurverhoging (IAH). Het account kunt u aanvragen via het portaal https://pih.belastingdienst.nl/

Belangrijk tijdens het aanvragen van een account voor de inkomensafhankelijke huurverlaging (IAL) is dat u bij het dropdownmenu van het veld 'soort gegevensleverancier' kiest voor de optie IAL/IAH.

Naar boven

Ik beschik niet over het BAG_id van de verhuurde woningen. Hoe kan ik dan aanleveren?

Voor woningen zonder huisnummertoevoeging mag u, uitsluitend in het kader van de inkomensafhankelijke huurverlaging (IAL), aanleveren op basis van postcode en huisnummer. Let u er dan op dat u in het vierde verplichte veld het fictieve BAG_ID 9999999999999999 (16x 9) invoert. Wanneer de woning een huisnummertoevoeging heeft moet u wel gebruik maken van het BAG-id wat vermeldt staat onder het kopje verblijfsobject op de website van het Kadaster (bagviewer.kadaster.nl).

Naar boven

Kan ik een bestand ontvangen met daarin de BAG-id's van mijn woningen?

Het is niet mogelijk om u een bestand te verstrekken met daarin de voor u van belang zijnde BAG-id's.

BAG-id's kunt u zelf opvragen via www.bagviewer.nl, wij maken daarbij gebruik van het id zoals deze bij verblijfsobject vermeld staat.

Naar boven

Er zijn meerdere BAG_id’s per woning, welke gebruikt de Belastingdienst voor de inkomensafhankelijke huurverhoging (IAH)?

De Belastingdienst maakt gebruik van het BAG_id wat vermeldt staat onder het kopje verblijfsobject op de website van het Kadaster (bagviewer.kadaster.nl).

Naar boven

Ik heb een account aangemaakt, wanneer ontvang ik de brief met inloggegevens?

Na het aanmaken van een account ontvangt u binnen 2 weken van de Belastingdienst een brief met daarin uw gebruikersnaam en wachtwoord.

De Belastingdienst stuurt de brief met inloggegevens naar het adres behorend bij het RSIN zoals dat in de Gemeentelijke basisadministratie is geregistreerd. De adresgegevens, ingevoerd bij het aanmaken van het account worden hiervoor niet gebruikt. U kunt met deze gegevens ook inloggen om via het portaal gegevens op te vragen voor de inkomensafhankelijke huurverhoging (IAH). De aanvraagbestanden voor de inkomensafhankelijke huurverhoging (IAH) kunt u vanaf 1 februari 2021 aanbieden.

Naar boven

Ik krijg een antwoordbestand maar het pdf-bestand zit er niet bij?

Op basis van het door u aangeleverde csv-bestand, ontvangt u een antwoordbestand in csv-formaat. Dit antwoordbestand bevat per adres een inkomensindicatie. Voor de inkomensafhankelijke huurverlaging (IAL) ontvangt u geen apart pdf-bestand.

Naar boven

Waarom krijg ik bij het aanvragen van een account de melding dat mijn BSN/ RSIN niet bekend is als woningeigenaar?

Alleen woningcorporaties die een toegelaten instelling volkshuisvesting zijn (een zogenaamd L-nummer bezitten) en eigenaar zijn van woningen met een gereguleerde huurovereenkomst en huurprijzen boven de laagste aftoppingsgrens kunnen vanaf 6 januari een account aanvragen voor de inkomensafhankelijke huurverlaging (IAL).

Vanaf 1 februari 2021 kunt u een account aanvragen voor de inkomensafhankelijke huurverhoging (IAH) 2021.

Naar boven

IAL - ALgemeen

Kan ik telefonisch contact opnemen met de Belastingdienst?

Nee, u kunt niet zelf telefonisch contact opnemen met de Belastingdienst voor vragen. U kunt uw vragen stellen via een contactformulier. Dit formulier vindt u op de beginpagina links onderin onder het kopje "Algemeen". Klik daaronder op het woord "Contact". Hier krijgt u, afhankelijk van uw vraag, verschillende opties. Geef zoveel mogelijk informatie, hiermee bespoedigd u het uitzoekproces. Omdat wij gebruik maken van het portaal van de inkomensafhankelijke huurverhoging (IAH) is het belangrijk dat u vermeldt dat u vraag over de inkomensafhankelijke huurverlaging (IAL) gaat.

Naar boven

Kan ik via het portaal vragen stellen?

U kunt uw vragen stellen via een contactformulier. Dit formulier vindt u op de beginpagina links onderin onder het kopje "Algemeen". Klik daaronder op het woord "Contact". Hier krijgt u, afhankelijk van uw vraag, verschillende opties. Geef zoveel mogelijk informatie, hiermee bespoedigd u het uitzoekproces. Omdat wij gebruik maken van het portaal van de inkomensafhankelijke huurverhoging (IAH) is het belangrijk dat u vermeldt dat u vraag over de inkomensafhankelijke huurverlaging (IAL) gaat.

Naar boven

Waar kan ik de handleiding vinden en hoe vaak wordt deze geactualiseerd?

De handleiding kan vanaf het portaal gedownload worden. Hoe vaak deze geactualiseerd wordt is vooraf niet te bepalen. Op het portaal vindt u altijd de laatste versie.

Naar boven

Kan ik ingevoerde gegevens op het internetportaal wijzigen?

Het is mogelijk om enkele gegevens via de internetportaal zelf te wijzigen.
Naast de al beschreven functies van het internetportaal die u vindt in de Handleiding, hebt u de volgende mogelijkheden:
• Via de knop ‘Start’ kunt u terugkeren naar het beginscherm.
• Via de knop ‘Beheer’ kunt u een aantal van uw persoonlijke gegevens wijzigen, zoals uw e-mailadres. Dit kan pas nadat u minstens éénmaal bent ingelogd met de gegevens die u per brief van ons heeft ontvangen.

Om veiligheidsredenen is het niet meer mogelijk om uw telefoonnummer te wijzigen. Hiervoor kunt u gebruikmaken van het contactformulier. Dit formulier vindt u onder het tabblad Contact.

Naar boven

IAL- Regeling

Waar vind ik informatie inzake de eenmalige regeling voor de inkomensafhankelijke huurverlaging?

Informatie over deze regeling en de huurverlaging kunt u nalezen via: https://www.woningmarktbeleid.nl

Naar boven

Juridisch versus economisch eigenaar.

"De economische eigenaar is de eigenaar die het pand heeft gekocht of geërfd maar zonder vastlegging bij notaris. De economische eigenaar krijgt wel de WOZ-beschikking maar komt niet als eigenaar voor in de administratie van de Gemeente en dus ook niet van de Belastingdienst.
De juridische eigenaar wordt gezien als de eigenaar en kan zich aanmelden."

Naar boven

IAL- Aanmeldproces

ik krijg geen sms code

Als u helemaal geen code in een sms heeft ontvangen kan het zijn dat u een typefout heeft gemaakt in het telefoonnummer bij het aanmaken van het account. U kunt contact opnemen met de Belastingdienst via het contactformulier. Dit formulier kunt u vinden op het beginscherm van het portaal links onderin de pagina onder het kopje "Algemeen". Hieronder klikt u op het woord "Contact" en kiest voor optie 2. "Hebt u problemen met het aanmelden op het portaal? Klik dan hier om contact met ons op te nemen." Omdat wij gebruik maken van het portaal van de inkomensafhankelijke huurverhoging (IAH) is het belangrijk dat u vermeldt dat u vraag over de inkomensafhankelijke huurverlaging (IAL) gaat.

Naar boven

Hoe zie ik dat de aanmelding op het portaal is gelukt?

Als u zich heeft aangemeld via het internetportaal ontvangt u een mail met daarin een verificatielink. Hiermee controleren wij uw mailadres. Als u op die link heeft geklikt krijgt u een sms code. Als u de code intikt binnen de tijd die in de sms wordt aangegeven, ontvangt u binnen 2 weken van de Belastingdienst een brief met daarin uw inlogcode en wachtwoord.

LET OP:
De Belastingdienst stuurt de brief met inloggegevens naar het adres behorend bij het RSIN zoals dat bij de Belastingdienst is geregistreerd. De adresgegevens die u hebt ingevoerd, worden hiervoor niet gebruikt.

Naar boven

Ik krijg een foutmelding als ik de sms-code invoer.

De code die u per sms ontvangt is een bepaalde tijd te gebruiken. In de sms staan de code én de tijd tot wanneer deze geldig is. Is de tijd verlopen, dan doorloopt u het proces van sms - authenticatie opnieuw door aan te klikken : verstuur nieuwe sms

Indien u problemen blijft houden, dan kunt u contact opnemen met de Belastingdienst via het contactformulier. Dit formulier kunt u vinden op het beginscherm van het portaal links onderin de pagina onder het kopje "Algemeen". Hieronder klikt u op het woord "Contact" en kiest voor optie 2. "Hebt u problemen met het aanmelden op het portaal? Klik dan hier om contact met ons op te nemen". Omdat wij gebruik maken van het portaal van de inkomensafhankelijke huurverhoging (IAH) is het belangrijk dat u vermeldt dat u vraag over de inkomensafhankelijke huurverlaging (IAL) gaat.

Naar boven

Moet ik de sms verificatie uitvoeren?

Ja, de sms-verificatie is verplicht. Pas daarna zal er een brief gestuurd worden met daarop uw inlognaam en wachtwoord.

Naar boven

De mail tbv verificatie heb ik niet ontvangen?

Naar aanleiding van uw aanmelding op het internetportaal ontvangt u een mail om uw mailadres te controleren. Indien u deze niet ontvangen heeft, kunt u in uw mailbox met SPAM of ongewenste reclame kijken of hij daarin terecht is gekomen door de instellingen van uw mailprogramma. Als u daarin geen mail heeft ontvangen kunt u contact opnemen met de Belastingdienst via het contactformulier. Dit formulier kunt u vinden op het beginscherm van het portaal links onderin de pagina onder het kopje "Algemeen". Hieronder klikt u op het woord "Contact" en kiest voor optie 2. "Hebt u problemen met het aanmelden op het portaal? Klik dan hier om contact met ons op te nemen". Omdat wij gebruik maken van het portaal van de inkomensafhankelijke huurverhoging (IAH) is het belangrijk dat u vermeldt dat u vraag over de inkomensafhankelijke huurverlaging (IAL) gaat.

Naar boven

De link in de mail die ik heb ontvangen werkt niet

Na het aanmelden ontvangt u een mail met daarin een link om het e-mailadres van de aanvraag te bevestigen. Om het aanmeldproces te kunnen afronden moet u op deze link klikken waarna u nog een sms-code zult ontvangen.

Als de link niet werkt kunt u de link kopiëren en deze link plakken in de adresbalk van uw internet-explorer. Als u daarna op enter drukt zou u op het scherm moeten komen waar u de sms-code kunt invullen.

Als het na het plakken van de link nog niet lukt kunt u contact opnemen met de Belastingdienst via het contactformulier. Dit formulier kunt u vinden op het beginscherm van het portaal links onderin de pagina onder het kopje "Algemeen". Hieronder klikt u op het woord "Contact" en kiest voor optie 2. "Hebt u problemen met het aanmelden op het portaal? Klik dan hier om contact met ons op te nemen". Omdat wij gebruik maken van het portaal van de inkomensafhankelijke huurverhoging (IAH) is het belangrijk dat u vermeldt dat u vraag over de inkomensafhankelijke huurverlaging (IAL) gaat.

Naar boven

Wanneer kan ik mij, als woningcorporatie, aanmelden voor een inkomensafhankelijke huurverlaging (IAL) account op het portaal?

Vanaf 6 januari 2021 kunt u een account aanmaken voor de inkomensafhankelijke huurverlaging (IAL). Dit account kunt u vanaf 1 februari ook gebruiken voor de inkomensafhankelijke huurverhoging (IAH).

Naar boven

Ben ik als woningcorporatie verplicht me aan te melden?

Ja, het aanmelden als woningcorporatie is wettelijk verplicht. Voor meer informatie kunt u terecht op de website van de rijksoverheid.

Naar boven

Ik heb me vorig jaar al aangemeld als woningcorporatie. Moet ik dat nu weer doen?

Ja, u moet voor 2021 opnieuw een account aanmaken. De inloggegevens van vorig jaar zijn niet meer geldig.

Naar boven

Onze woningcorporatie heeft meerdere RSIN's. Moet ik per woningcorporatie een account aanmaken?

Ja, u moet per RSIN een account aanmaken.

Naar boven

Bij het aanmelden wordt gevraagd om een RSIN. Wat is dit?

Het RSIN wordt gebruikt door bedrijven en organisaties, de zogenaamde niet-natuurlijke personen. In het uittreksel van de Kamer van Koophandel staat het RSIN opgenomen. RSIN staat voor ‘Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatie Nummer’ en vervangt het fiscaal nummer van de Belastingdienst voor niet-natuurlijke personen.

Naar boven

IAL - Inloggen

Ik ben de brief met inloggegevens kwijt.

Indien u uw brief kwijt bent en u heeft nog niet het wachtwoord uit de brief vervangen door een eigen wachtwoord, kunt u contact opnemen met de Belastingdienst via het contactformulier. Dit formulier kunt u vinden op het beginscherm van het portaal links onderin de pagina onder het kopje "Algemeen". Hieronder klikt u op het woord "Contact" en kiest voor optie 2. "Hebt u problemen met het aanmelden op het portaal? Klik dan hier om contact met ons op te nemen."
Omdat wij gebruik maken van het portaal van de inkomensafhankelijke huurverhoging (IAH) is het belangrijk dat u vermeldt dat u vraag over de inkomensafhankelijke huurverlaging (IAL) gaat.

Na wijziging van het wachtwoord heeft u het wachtwoord uit de brief niet meer nodig.

Naar boven

Het inloggen met het wachtwoord uit de brief lukt niet.

U heeft een brief met inloggegevens ontvangen. In deze brief staat een gebruikersnaam en een wachtwoord. Als het wachtwoord niet werkt kan het zijn dat u één van de tekens fout leest. Het wachtwoord dat u ontvangt, verloopt meteen na de eerste keer inloggen. De eerste keer dat u inlogt, wordt u gevraagd een nieuw wachtwoord in te voeren.
Het nieuwe wachtwoord moet voldoen aan de volgende eisen:
• het wachtwoord moet bestaan uit minimaal 8 tekens en maximaal 32 tekens;
• bevat minimaal 1 kleine letter [a-z];
• bevat minimaal 1 hoofdletter [A-Z];
• bevat minimaal 1 cijfer [0-9];
• Bevat minimaal 1 speciaal teken:

Geldige specinkomensafhankelijke huurverlaging (IAL)e tekens zijn: !, @, #, $, %, -, =, _, + en ?
• mag niet de gebruikersnaam bevatten.

Indien u dan nog steeds niet kunt inloggen, heeft u de mogelijkheid contact op te nemen met de Belastingdienst via het contactformulier. Dit formulier kunt u vinden op het beginscherm van het portaal links onderin de pagina onder het kopje "Algemeen". Hieronder klikt u op het woord "Contact" en kiest voor optie 2. "Hebt u problemen met het aanmelden op het portaal? Klik dan hier om contact met ons op te nemen." . Omdat wij gebruik maken van het portaal van de inkomensafhankelijke huurverhoging (IAH) is het belangrijk dat u vermeldt dat u vraag over de inkomensafhankelijke huurverlaging (IAL) gaat.

Naar boven