Veelgestelde vragen

Meestgestelde vragen
Ik heb me vorig jaar al aangemeld als verhuurder. Moet ik dat nu weer doen?

Ja, om gebruik te kunnen maken van het portaal voor Inkomensafhankelijke Huurverhoging vraagt u jaarlijks een nieuw account aan. Een account aanvragen voor het jaar 2024 is mogelijk van 1 februari 2024 tot en met 2 december 2024.

Terug naar boven
Waarom krijg ik bij het aanvragen van een account de melding dat mijn BSN/RSIN niet bekend is als woningeigenaar?

Wanneer u de melding krijgt dat u niet bekend bent als woningeigenaar, kan dit voorkomen uit diverse situaties. De meeste voorkomende zijn:

 • U heeft een onjuist BSN/RSIN ingevoerd.
  Controleer of het ingevoerde BSN/RSIN juist is.
   
 • U bent recent eigenaar geworden van het woonobject/de woonobjecten.
  Wij maken voor deze service gebruik van de WOZ-administratie welke wij van de gemeente ontvangen. De gemeente is hier broneigenaar van. Wanneer u recent eigenaar bent geworden van een woonobject, vraagt de wijziging enige verwerkingstijd aan zowel de kant van de gemeente als aan de kant van de Belastingdienst.

  Als blijkt dat de gemeente(s) de gegevens juist en volledig heeft/hebben aangeleverd en wij deze in onze administratie hebben bijgewerkt, dan kunt u alsnog een account aanvragen op het portaal voor de inkomensafhankelijke huurverhoging.

  Wij kunnen geen exact termijn aangeven waarbinnen dit gerealiseerd zal zijn, omdat we hiervoor afhankelijk zijn van andere partijen, zoals de gemeente. Probeer het over enkele weken nogmaals.
   
 • U staat niet juist opgenomen in de WOZ-administratie van de gemeente.
  Wij maken voor deze service gebruik van de WOZ-administratie welke wij van de gemeente ontvangen. De gemeente is hier broneigenaar van. Als in deze administratie uw gegevens met betrekking tot het eigenaarschap niet juist of volledig zijn opgenomen, komt u ook niet voor in onze systemen als woningeigenaar en kunt u geen account aanvragen. 

  Wij adviseren u in dit geval om contact op te nemen met de gemeente, met het verzoek u met vermelding van uw (juiste) BSN/RSIN en statutaire naam op te nemen in de WOZ-administratie.

  De gemeente kan deze bijgewerkte gegevens aanleveren aan de Belastingdienst. Het proces van verwerken van wijzigingen in de administratie, van zowel aan de gemeente en de Belastingdienst, vraagt enige verwerkingstijd. Als blijkt dat de gemeente(s) de gegevens heeft/hebben aangeleverd en wij deze in onze administratie hebben bijgewerkt dan kunt u alsnog een account aanvragen op het portaal voor de inkomensafhankelijke huurverhoging. Wij kunnen geen termijn aangeven waarbinnen dit gerealiseerd zal zijn, omdat we hiervoor afhankelijk zijn van andere partijen, zoals de gemeente.

  LET OP: De WOZ administratie komt over het algemeen van een andere afdeling bij de gemeente dan de afdeling waar u de WOZ aanslagen van ontvangt.
   
 • Er is mogelijk sprake van mede-eigenaarschap.
  Indien er sprake is van mede eigenaarschap van verhuurde woonobject(en), kan het zijn dat uw mede eigenaar geregistreerd staat als eigenaar in de gegevens die wij van de gemeente ontvangen. Daarmee komt u niet voor in onze administratie als woningeigenaar en ontvangt u geen account op basis van uw aanvraag. 
  Uw mede eigenaar kan proberen een account aan te vragen. Mocht dit ook niet lukken, dan kan het zijn dat de gegevens niet juist zijn opgenomen in de WOZ-administratie van de gemeente (zie bovenstaande punt).

Is bovenstaande niet van toepassing, neem dan contact op met ons Contactcenter (gegevensuitwisseling@belastingdienst.nl). Vermeld daarbij het betreffende BSN/RSIN en (enkele) BAG-ID’s van de door u verhuurde woning(en). De Belastingdienst maakt gebruik van het BAG-id wat vermeldt staat onder het kopje verblijfsobject op de website van het Kadaster (https://bagviewer.kadaster.nl). 

Terug naar boven
Ik heb een account aangemaakt, wanneer ontvang ik de brief met inloggegevens?

Na het aanmaken van een account streven we ernaar dat u binnen 10 werkdagen van de Belastingdienst een brief met daarin uw gebruikersnaam en wachtwoord ontvangt.  

De Belastingdienst stuurt de brief met inloggegevens naar het adres behorend bij het BSN/RSIN zoals dat in de Basisregistratie Personen is geregistreerd. De adresgegevens, ingevoerd bij het aanmaken van het account, worden hiervoor niet gebruikt.

 

 

Terug naar boven
Er zijn meerdere BAG-id’s per woning, welke gebruikt de Belastingdienst voor de inkomensafhankelijke huurverhoging?

De Belastingdienst maakt gebruik van het BAG-id wat vermeldt staat onder het kopje verblijfsobject op de website van het Kadaster (BAGviewer.kadaster.nl).

Terug naar boven
Ik heb, na 10 werkdagen, nog steeds geen brief met inloggegevens. Hoe kan dat?

Na het aanmaken van een account streven we ernaar dat u binnen 10 werkdagen van de Belastingdienst een brief ontvangt met daarin uw gebruikersnaam en tijdelijke wachtwoord.

De Belastingdienst stuurt de brief met inloggegevens naar het adres behorend bij het BSN/RSIN zoals dat in de Basisregistratie Personen is geregistreerd. De adresgegevens, ingevoerd bij het aanmaken van het account, worden hiervoor niet gebruikt.

Terug naar boven
Hoe lees ik het antwoordbestand?

Naar aanleiding van uw aanvraag ontvangt u een zip-bestand met daarin een bestand in csv-formaat en eventueel één of meerdere schriftelijke verklaringen. Het csv-bestand heeft één kopregel met velden gescheiden door een komma, die als volgt is opgebouwd:

Postcode,Huisnummer,Huisnummer-toevoeging,BAG-id ontvangen,Inkomens-indicatie,BAGid vastgesteld

De velden hebben geen vaste positie, wel een vaste volgorde.
 

In elk csv-bestand ontvangt u per opgevraagd adres een indicatie. Dit kan een ‘J’, ‘M’, ‘N’, ‘O’, ‘A’ of X’ indicatie zijn. Alleen wanneer de inkomensindicatie een ’J’ of ‘M’ is ontvangt u voor de betreffende woning ook een schriftelijke verklaring in pdf-formaat. 

De volledige betekenis van de indicaties en opbouw van het antwoordbestand vindt u in hoofdstuk ‘5.3 Het resultaat van uw aanvraag’ van de te downloaden handleiding van het portaal.

 

Terug naar boven
Ik krijg een antwoordbestand maar er zit geen pdf-bestand met verklaring inkomenscategorie bij. Hoe kan dat?

Alleen wanneer de inkomensindicatie een ’J’ of ‘M’ is ontvangt u voor de betreffende woning ook een schriftelijke verklaring in pdf-formaat.

Eventuele verklaring(en) inkomenscategorie vindt u, naast het antwoordbestand in csv-formaat, in het zip-bestand. Dit zip-bestand ontvangt u naar aanleiding van uw aanvraag. Het zip-bestand kunt u terugvinden op het ‘Dossier’-scherm onder de kop ‘Gereedstaande documenten'.

Terug naar boven
Ik heb een X indicatie ontvangen, wat betekent dat?

Als u de indicatie 'X' heeft terug gekregen kan het zijn dat:

 • het gevraagde BAG-id niet bij ons bekend is als woning, of omdat de woning als een recreatiewoning of een bedrijfspand staat geregistreerd;
 • we voor dit BAG-id een andere eigenaar kennen, of als we voor dit BAG-id geen eigenaar kennen aan de hand van het door de gemeente aangeleverde WOZ-bestand. Dit kan komen doordat de gemeente voor de door u genoemde woonobjecten geen eigenaar of uw gegevens onvolledig heeft aangeleverd in de WOZ-administratie. U komt dan niet voor als woningeigenaar voor de betreffende woonobjecten in de systemen.
Terug naar boven
Ik heb een O indicatie ontvangen, wat betekent dat?

Een indicatie 'O' is van toepassing bij een of meerdere van onderstaande situaties:

 • geen bewoners staan ingeschreven op het betreffende adres;
 • de geboortedatum van een of meerdere bewoners is onbekend;
 • niet van alle bewoners is het inkomen bekend en het vastgestelde huishoudinkomen van de overige bewoners ligt onder het grensbedrag;
 • van geen van de bewoners is een inkomen bekend. 

Wij verstrekken, in het kader van de privacy van de huurder, geen extra informatie hierover. Regelmatig ontvangen wij nieuwe informatie die kan leiden tot een andere inkomensindicatie. U kunt op een later moment nogmaals de indicatie opvragen om te zien of de situatie gewijzigd is.

Terug naar boven
Algemeen
Ik wil de accountgegevens wijzigen. Kan dat?

Het is mogelijk om persoonlijke gegevens, zoals uw e-mailadres, via het internetportaal zelf te wijzigen. Dit kan pas nadat u minstens éénmaal bent ingelogd met de gegevens die u per brief van ons heeft ontvangen. Het wijzigen kan via de knop ‘Beheer’. 

Om veiligheidsredenen is het niet mogelijk om uw telefoonnummer, voor het ontvangen van de sms, te wijzigen. Hiervoor kunt u gebruikmaken van het contactformulier. Dit formulier vindt u onder het tabblad ‘Contact’.

Terug naar boven
Waar kan ik de handleiding vinden en hoe vaak wordt deze geactualiseerd?

De handleiding kan vanaf het portaal gedownload worden. Hoe vaak deze geactualiseerd wordt is vooraf niet te bepalen. Op het portaal vindt u altijd de laatste versie.

Terug naar boven
Kan ik via het portaal vragen stellen?

U kunt uw vragen stellen op verschillende manieren. Dit is afhankelijk of u bent ingelogd of niet. 

 • Wanneer u niet bent ingelogd kunt u een e-mail sturen naar ons Contactcenter.  
   
 • Bent u ingelogd, klik dan op pagina ‘Contact’. Hier krijgt u, afhankelijk van uw vraag, verschillende opties. 


Geef bij het stellen van uw vraag zoveel mogelijk informatie. Denk hierbij aan uw BSN/RSIN en een steekproef van de door u verhuurde woningen. Hiermee kunt u het uitzoekproces bespoedigen.

Terug naar boven
Kan ik telefonisch contact opnemen met de Belastingdienst over de inkomensafhankelijke huurverhoging?

Nee, u kunt niet telefonisch contact opnemen met de Belastingdienst voor vragen over de inkomensafhankelijke huurverhoging.

U kunt uw vragen stellen op verschillende manieren. Dit is afhankelijk of u bent ingelogd of niet. 

 • Wanneer u niet bent ingelogd kunt u een e-mail sturen naar ons Contactcenter.  
 • Bent u ingelogd, klik dan op pagina ‘Contact’. Hier krijgt u, afhankelijk van uw vraag, verschillende opties. 
   

Geef bij het stellen van uw vraag zoveel mogelijk informatie. Denk hierbij aan uw BSN/RSIN en een steekproef van de door u verhuurde woningen. Hiermee kunt u het uitzoekproces bespoedigen.

Terug naar boven
Aanmeldproces
Ben ik als verhuurder verplicht me aan te melden?

Nee, het aanmelden als verhuurder is niet verplicht.

Echter, indien u een inkomensafhankelijke huurverhoging wilt opleggen bent u verplicht daarvoor bij de Belastingdienst een inkomenscategorie op te vragen en deze te gebruiken. In dat geval dient u een account aan te maken op het portaal voor de inkomensafhankelijke huurverhoging.

Terug naar boven
Wanneer kan ik mij, als verhuurder, aanmelden voor een account op het portaal?

Vanaf 1 februari 2024 tot en met 2 december 2024 kunt u een account aanmaken. Vanaf 3 december 2024 is het niet meer mogelijk een account aan te maken.

Terug naar boven
Hoe kan ik mij aanmelden voor een account?

U dient jaarlijks een nieuw account aan te vragen. Dit kan vanaf 1 februari 2024 tot en met 2 december 2024 op het portaal van de inkomensafhankelijke huurverhoging. De accountgegevens van voorgaande jaren kun u niet meer gebruiken.

Om een account aan te vragen voor het internetportaal gaat u naar ‘Aanmelden voor account 2024’. Vervolgens ziet u een formulier om een account aan te vragen.

Het formulier geeft standaard de velden weer voor een verhuurder als niet-natuurlijk persoon, zoals een rechtspersoon of onderneming die is ingeschreven in het Handelsregister. Bent u als verhuurder een natuurlijk persoon, bijvoorbeeld een particulier of eenmanszaak? Kies dan voor ‘Natuurlijk persoon’ om het juiste aanvraagformulier in beeld te krijgen.

Vul de velden juist en volledig in en kies voor ‘Aanmelden’ om uw aanvraag te verzenden.

Bij het verwerken van uw aanvraag, beginnen we met eerst het controleren van uw e-mailadres en vervolgens van het mobiele telefoonnummer. U ontvangt hiervoor een e-mail met een link waarmee u uw e-mailadres kunt bevestigen. Mogelijk komt deze e-mail in uw spam, of ongewenste e-mail, terecht. Dit is afhankelijk van uw eigen instellingen. Als u deze link hebt aangeklikt komt u meteen op een scherm waar u uw mobiele telefoonnummer kunt bevestigen. U krijgt hiervoor een verificatiecode via sms. Volg hiervoor de aanwijzingen op het scherm. Nadat uw aanvraag voor een account is goedgekeurd ontvangt u de inloggegevens per post. We streven ernaar deze brief binnen 10 werkdagen na uw aanmelding bij u te laten bezorgen.

Terug naar boven
Kan ik als beheerder namens meerdere verhuurders een account aanmaken?

Ja, dat kan. U kunt per verhuurder een account aanmaken wanneer u toestemming van de verhuurder heeft. U moet hiervoor wel de BSN/RSIN van de verhuurder gebruiken.

Terug naar boven
Wat kan ik doen als de link in de e-mail die ik heb ontvangen niet werkt?

Na het aanmelden ontvangt u een e-mail met daarin een link om het e-mailadres van de aanvraag te bevestigen. Om het aanmeldproces te kunnen afronden moet u op deze link klikken waarna u nog een sms-code zult ontvangen. 

Als de link niet werkt kunt u deze kopiëren en plakken in de adresbalk van uw browser. Als u daarna op enter drukt zou u op het scherm moeten komen waar u de sms-code kunt invullen. 

Lukt het na het plakken van de link nog niet dan kunt u een e-mail sturen naar ons Contactcenter.

Terug naar boven
Ik heb de e-mail t.b.v. verificatie niet ontvangen. Wat moet ik doen?

Naar aanleiding van uw aanmelding op het internetportaal ontvangt u een e-mail om uw e-mailadres te controleren. Indien u deze niet ontvangen heeft, kunt u in uw mailbox met SPAM of ongewenste reclame kijken of hij daarin terecht is gekomen door de instellingen van uw e-mailprogramma. Als u daarin geen e-mail heeft ontvangen kunt u contact opnemen met de Belastingdienst door een e-mail te sturen naar ons Contactcenter.

Terug naar boven
Moet ik verificatie via sms uitvoeren?

Ja, verificatie via sms is verplicht. Pas daarna zal er een brief per post gestuurd worden met daarin uw inlognaam en tijdelijke wachtwoord. Het streven is dat u deze brief vervolgens binnen 10 werkdagen ontvangt.

Terug naar boven
Waarom ontvang ik geen verificatiecode per sms?

Als u helemaal geen verificatiecode per sms heeft ontvangen kan het zijn dat u een typefout heeft gemaakt in het telefoonnummer. U kunt dan contact opnemen met de Belastingdienst om dit te laten controleren door een e-mail te sturen naar ons Contactcenter. Geef daarbij het juiste 06-nummer op.

Terug naar boven
Ik heb een buitenlands nummer en ontvang geen verificatie sms. Wat moet ik doen?

Wegens veiligheidsredenen is het versturen van sms naar buitenlandse telefoonnummers aangescherpt. Indien u de verificatie sms wilt ontvangen op een buitenlands nummer, maar lukt dat niet dan kunt u contact opnemen met de Belastingdienst door een e-mail te sturen naar ons Contactcenter

Terug naar boven
Bij het aanmelden wordt gevraagd om een BSN/RSIN. Wat is dit?

De afkorting BSN staat voor burgerservicenummer. Iedere inwoner van Nederland heeft een BSN.

De afkorting RSIN staat voor ‘Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatie Nummer’ en vervangt het fiscaal nummer van de Belastingdienst voor niet-natuurlijke personen. Het RSIN wordt gebruikt door bedrijven en organisaties, de zogenaamde niet-natuurlijke personen. In het uittreksel van de Kamer van Koophandel staat het RSIN opgenomen.

Terug naar boven
Wat moet ik doen als ik een foutmelding krijg bij het invoeren van de verificatiecode?

In de sms staat de verificatiecode én de tijd tot wanneer deze geldig is. Is de tijd verlopen, dan doorloopt u het proces van sms - authenticatie opnieuw door aan te klikken: verstuur nieuwe sms.

Als u geen verificatiecode per sms heeft ontvangen kan het zijn dat u een typefout heeft gemaakt in het telefoonnummer. U kunt dan contact opnemen met de Belastingdienst door een e-mail te sturen naar ons Contactcenter.

Terug naar boven
Hoe zie ik dat de aanmelding op het portaal is gelukt?

Als u zich heeft aangemeld via het internetportaal ontvangt u een e-mail met daarin een verificatielink. Hiermee controleren wij uw e-mailadres. Als u op deze link heeft geklikt ontvangt u een verificatiecode via sms. Nadat u deze code, binnen de tijd die in de sms wordt aangegeven, heeft ingetikt ontvangt u van de Belastingdienst een brief met daarin uw inlogcode en tijdelijke wachtwoord. Het streven is dat u deze brief binnen 10 werkdagen ontvangt.

LET OP: De Belastingdienst stuurt de brief met inloggegevens naar het adres behorend bij het BSN/RSIN zoals dat bij de Belastingdienst is geregistreerd. De adresgegevens die u hebt ingevoerd, worden hiervoor niet gebruikt. 

Terug naar boven
Inloggen
Het inloggen met het wachtwoord uit de brief lukt niet. Wat kan ik doen?

U heeft een brief met inloggegevens ontvangen. In deze brief staat een gebruikersnaam en een tijdelijk wachtwoord. Als het wachtwoord niet werkt kan het zijn dat u één van de tekens fout leest.

Het wachtwoord dat u ontvangt, verloopt meteen na de eerste keer inloggen. De eerste keer dat u inlogt, wordt u gevraagd een nieuw wachtwoord in te voeren. 
Het nieuwe wachtwoord moet voldoen aan de volgende eisen:

 • het wachtwoord moet bestaan uit minimaal 8 tekens en maximaal 32 tekens;
 • bevat minimaal 1 kleine letter [a-z];
 • bevat minimaal 1 hoofdletter [A-Z];
 • bevat minimaal 1 cijfer [0-9];
 • Bevat minimaal 1 speciaal teken: 
  Geldige speciale tekens zijn: !, @, #, $, %, -, =, _, + en ?
 • mag niet de gebruikersnaam bevatten.
   

 Indien u dan nog steeds niet kunt inloggen kunt u contact opnemen met de Belastingdienst door een e-mail te sturen naar ons Contactcenter. Geef hierbij uw BSN/RSIN zodat we een en ander kunnen controleren.

Terug naar boven
Ik ben de brief met inloggegevens kwijt. Wat kan ik doen?

Indien u uw brief met inloggegevens kwijt bent en u heeft nog niet het wachtwoord uit de brief vervangen door een eigen wachtwoord, kunt u contact opnemen met de Belastingdienst door een e-mail te sturen naar ons Contactcenter. Geef hierbij uw BSN/RSIN zodat we een en ander kunnen controleren.

Na wijziging van het wachtwoord heeft u het tijdelijke wachtwoord uit de brief niet meer nodig.

Terug naar boven
Nieuw wachtwoord gevraagd en nu krijg ik heel veel mailtjes. Hoe kan dat?

Op het moment dat u kiest voor toezending van een nieuw wachtwoord krijgt u een e-mail. Omdat het opvragen van een nieuw wachtwoord gekoppeld is aan het e-mailadres zult u voor alle accounts waarvoor u hetzelfde e-mailadres hebt gebruikt een e-mail ontvangen. In het onderwerp is de gebruikersnaam van elke verhuurder opgenomen. U kunt dan de e-mail van de betreffende verhuurder gebruiken voor het wijzigen van het wachtwoord. Als u met de overige e-mails niets doet blijft het oude wachtwoord geldig.

Terug naar boven
Techniek
Wat zijn de systeemeisen voor het gebruik van het internetportaal?

Voor het gebruik van het internetportaal, gelden de volgende systeemeisen:

Besturingssystemen - Minimale versie
Microsoft (client) - Windows 8.1 of hoger
Microsoft (server) - Microsoft Windows Server 2019 of hoger
Linux - Linux
Mac OS - Apple Mac OSX 10.6 of hoger

Internetbrowsers - Minimale versie
Microsoft - Microsoft Edge 100 of hoger
Google - Chrome versie 100 of hoger
Mozilla - Firefox versie 99 of hoger
Opera - Opera 85 of hoger
Safari - Safari 15 en hoger

Het is aan te raden altijd de nieuwste versie van uw browser te installeren.

Terug naar boven