Portaal voor Inkomensafhankelijke Huurverhoging


Het Ministerie van Binnenlandse Zaken heeft besloten om de huren van woningen in de sociale sector tot 1 juli 2022 te bevriezen. De Belastingdienst zal vanaf 1 februari 2022 het portaal openen ten behoeve van het opvragen van inkomenscategorieën voor het kunnen doorvoeren van de inkomensafhankelijke huurverhoging vanaf 1 juli 2022.

Handleiding IAH 2022

Download Inkomensindicaties_aanvragen_voor_de_Inkomensafhankeli...pdf

Maximale huurprijsstijging 2022 nog niet bekend

Zie hiervoor de publicatie in de Staatscourant van 17 december 2021. Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2021-48113.html
Download Staatscourant_17_december_2021.pdf